De Familie Kluiwstra

Een Duik In Het Verleden door Ron Kluiwstra.

"De Kliuw"

In 1811 werd onze familienaam door Douwe Hessels in Franeker geregistreerd als "Kluwstra" (akte). Dit is een samenvoeging van het Friese buurtschap "De Kliuw" en het Oud-Friese sittera ("inwoner van"). Er zijn in de loop der tijd veel varianten geweest waaronder Kluiwstra, Kluifstra, Klieuwstra, Kluufstra en nog wel 10 andere.

Welkom!

Welkom op de website van de Familie Kluiwstra.

Hier vindt u de resultaten van mijn genealogisch onderzoek.
Ik heb deze site onlangs vernieuwd en hoop deze de komende tijd te verfraaien en te vullen met familiegegevens en bijbehorend materiaal.

Mijn eerste doel is om elk gezin met een "Kluiwstra" in kaart te brengen en informatie te verzamelen zoals foto's, documenten, drukwerk, verhalen en krantenberichten. Mocht u over dit soort informatie (of beppe's recept voor balkenbrij:-) beschikken en dit op deze site willen delen neem dan even contact met mij op. Hulp is van harte welkom!

Privacy
In de database worden geen adresgegevens opgeslagen en gegevens van levende personen worden niet standaard getoond. Registreren op deze site is voorbehouden aan familieleden die zijn (of worden) opgenomen in de database.

Copyright
Dit is een niet-commerciƫle website. Mocht u materiaal willen gebruiken of van mening zijn dat uw copyright wordt geschonden neem dan even contact met mij op.

Met vriendelijke groeten,

Ron Kluiwstra.

Hessel Jacobs Kluiwstra

Van de huidige Kluiwstra's zijn Hessel Jacobs Kluiwstra en Geeske Uilkes Zwaan de gemeenschappelijke voorouders. Op de foto het gezin met twaalf kinderen waaronder mijn pake Hendrik (zittend op de grond). Ook is er nog een kleine tak Kluifstra's, nakomelingen van Hessel Jacobs broer Jacob Jacobs Kluifstra.